Nieuwe wet en regelgeving

Voor particulieren:

  • De zorgkosten zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Dit betekent,dat de overheid tal van maatregelen neemt, die er toe leiden, dat we steeds meer zelf moeten gaan bijdragen, om op de lange termijn de zorg betaalbaar te houden. De verantwoordelijkheid voor de zorgsector is per 1 januari 2015 volledig overgeheveld van de centrale overheid naar de gemeenten. Dit heeft de nodige bezuinigingen teweeggebracht.
  • Ook de hypotheekrente-aftrek zal in de komende tijd veranderen. Zo mogen er geen aflossingsvrije hypotheken meer worden afgesloten. De hypotheekrente-aftrek zal de komende jaren langzaam worden afgebouwd tot een minimale fiscale aftrek.
  • De AOW-leeftijd zal versneld worden opgetrokken naar 67 jaar.  Vanaf 1 januari 2013 zal de leeftijd reeds met 1 maand worden opgetrokken. Momenteel is de AOW- leeftijd bevroren tot 66 jaar en 4 maanden. In  2021 zal de AOW-leeftijd naar 67 jaar worden opgetrokken. 
Voor particulieren en bedrijven: 
  • De maximale werkeloosheidsuitkering bedraagt 24 maanden, afhankelijk van het aantal arbeidsjaren, die u voorafgaand aan uw werkeloosheid heeft opgebouwd.
  • Sinds enkele jaren is de flexibilisering van het BV-recht van kracht: Dit houdt o.a. in, dat de eis van het minimum kapitaal van € 18.000,-- is komen te vervallen. Onder het nieuwe BV-recht dient ten minste één aandeel met stemrecht te worden uitgegeven. Het aandeel kan zelfs een nominale waarde hebben van slechts één eurocent. 
 
 Voor vragen hieromtrent kunt u te allen contact  met ons opnemen.