Begeleiding startende ondernemers.

BC-4 / JWI-Consultancy is voor u de professional, die u kan helpen bij het starten van uw onderneming.

 

Het starten van een onderneming is een hele klus en er komt heel wat bij kijken. Het is daarom zeker niet onverstandig om u daarbij te laten ondersteunen door een professional, die u daarbij helpt en adviseert.

 

Voordat u gaat starten als ondernemer, bekijken wij met u of uw plannen ook haalbaar zijn. Wij begeleiden u op professionele wijze bij het doen van vooronderzoeken om de haalbaarheid systematisch in kaart te brengen. U moet hierbij denken aan o.a. de volgende zaken:

  • Welke producten wil ik aanbieden?
  • Waar is mijn afzetmarkt?
  • Hoe zit deze markt in elkaar?
  • Wie zijn mij concurrenten?
  • Hoe ga ik de markt benaderen?
  • Welke prijzen moet ik hanteren?
  • Welke ondernemingsvorm moet ik kiezen?
  • Enz.?

 

Deze vooronderzoeken vormen dan ook tevens de basis voor het te maken BUSINESSPLAN. Uit dit businessplan zal dan uiteindelijk ook het financieringsplan worden samengesteld.

 

Indien het financieringsplan er uiteindelijk toe leidt, dat externe financiering nodig is, dan zullen wij u ook hierbij ondersteunen om de geschikte financiering te regelen en de gesprekken met de externe financiers samen met u voeren.

 

Maar ook na de start van uw onderneming zullen wij u gaarne blijven ondersteunen met onze diensten en willen wij als sparringpartner aan uw zijde blijven staan.

 

Neem daarvoor eens vrijblijvend contact met ons op en laat u adviseren hoe u deze klus het beste kunt aanpakken!