Administratieve tips

 • Bedrijven en rechtspersonen moeten het KvK-nummer op de website en in e-mailberichten vermelden, behalve als het om reclame gaat. Het KvK-nummer moet vermeld worden op alle uitgaande brieven, orders, facturen, offertes en andere schriftelijke uitingen. Het niet voldoen aan deze verplichting levert een economisch delict op.
 • Ook het BTW-nummer moet tegenwoordig op het briefpapier en in een aantal gevallen ook verplicht op de web-site worden vermeld.  Met name als er via de website directe handelsactiviteiten via de web-site worden gedaan is deze vermelding verplicht!
 • Het komt steeds meer voor, dat facturen per email worden toegezonden. Dit gaat aanzienlijk sneller dan het toezenden per post, nog afgezien van het besparen van portokosten. Het kan wellicht ook bijdragen tot een snellere betaling van de factuur.
 • Zorg er wel voor, dat op uw briefpapier en facturen alle verplichte gegevens staan vermeld, ook op de per email verzonden facturen, zoals:

                 Bedrijfsnaam

                 Adresgegevens

                 Inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel

                 BTW nummer

                 IBAN-nnummer 

 • Regelmatig worden ondernemers geconfronteerd met zogenaamde spookfacturen. Dit zijn facturen, die u ontvangt van onbekenden, die zonder dat daar een dienst tegenover staat aan u een factuur toesturen. Let hier dus goed op! Als u géén opdracht heeft verstrekt, moet u een dergelijke factuur ook nooit betalen!
 • Het verzorgen van uw administratie en belastingaangelegenheden behoort niet tot uw kenrnactiviteiten en neemt vaak onnodig veel tijd in beslag. Doorgaans bespaart u ook veel geld door het uit te besteden aan een professional, doordat u enerzijds meer tijd heeft om te investeren in uw eigen kernactiviteiten en de adviseur door zijn vakkennis vaak meer voordelen voor u kan bewerkstelligen.

 • Het is tegenwoordig verplicht, om bij alle financiële transacties het IBAN-nummer te gebruiken i.p.v. het banknummer.

 • Betalingstermijn grootbedrijf van 60 naar 30 dagen

  Heb je grote bedrijven als klant? De wettelijke termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van kleine bedrijven moeten betalen, is verkort van 60 naar 30 dagen. Je ontvangt dus eerder je geld. Dit geeft je meer financiële ruimte.

  Houd rekening met de overstap naar de nieuwe betaaltermijn: deel je klanten in op grootte en pas je voorwaarden en contracten aan. Lees er meer over in het artikel: Alles over debiteuren en snel je geld krijgen.

  Illustratieve weergave van de wetswijziging betalingstermijn grootbedrijf van 60 naar 30 dagen

 •