Diensten voor ondernemers.

Voor zelfstandige ondernemers en zzp-ers verzorgt BC-4 / JWI-Consultancy de volledige administratie en alle fiscale aangelegenheden.

 

Dit houdt in:

  • Dat wij de boekhouding voor u up-to-date bijhouden middels professionele software.
  • De facturering en de debiteurenbewaking voor u kunnen doen.
  • Periodiek de aangiften omzetbelasting voor u indienen bij de Belastingdienst.
  • De salarisadministratie en de aangiften loonheffing voor u verzorgen.
  • Periodieke rapportages voor u kunnen samenstellen.
  • Per jaar een jaarrekening voor u zullen opmaken.
  • De aangiften inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting voor u verzorgen.
  • Wij u adequaat en deskundig zullen adviseren a.d.h. van de samengestelde rapportages.

 

Kortom, wij kunnen u een totaalpakket aanbieden aan administratieve en fiscale dienstverlening en advisering, zodat u zich kunt bezighouden met uw core-business!

 

Daarnaast proberen wij als uw adviseur ook zo veel mogelijk met u mee te denken en het niet louter eenrichtingsverkeer te laten zijn. U mag van ons als ondernemer verwachten, dat wij u ook op alle mogelijke gebieden ondersteunen en u ook adequaat adviseren. Wij beschikken immers over veel informatie van u en uw onderneming en kunnen daaruit ook met onze kennis en ervaring een waardevolle aanvulling zijn voor uw handelen binnen uw bedrijf.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een aanbieding op maat!