John Wintjens

Ondernemerschap is wat BC-4 boeit.

Bij BC-4 staat u als ondernemer centraal. Door de dienstverlening te concentreren op uw drijfveren, doelen en vaardigheden, bepaalt u samen met uw adviseur/coach een strategie om uw doelstellingen te realiseren.

 

 

Ondernemers die door ons worden begeleid, maken zich kennis en vaardigheden eigen. Zij zijn de winnaars van de toekomst. 

 

Wat bieden wij?
Praktische oplossingen op de volgende vier terreinen:

Mensen (teamleden, klanten, leveranciers, relaties en uzelf)

Marketing & Verkoop (Omzet en marge verhoging)

Systemen (het creëren en optimaliseren van methodes, procedures, verslaglegging)

Kwaliteit (verhogen betrouwbaarheid van producten, mensen en systemen)

Met actuele kennis op het gebied van psychologie (teambuilding, marketing), informatietechnologie, werkprocedures, financiële verslaglegging etc. kunt u veel rendabeler ondernemen. Het is dan ook ons doel en onze uitdaging eraan bij te dragen dat het ondernemerschap in het Midden en Klein Bedrijf nog verantwoordelijker, veiliger en succesvoller wordt. Op basis van de door ons ontwikkelde methoden adviseren en begeleiden wij u en uw teamleden op een enthousiaste en positieve manier.