Interim management.

Voor bedrijven kan BC-4 / JWI-Consultancy ook interim management verzorgen.

 

Er kunnen zich in uw bedrijf omstandigheden voordoen, waardoor u tijdelijk behoefte heeft aan extra leiding. Dit kan voortkomen uit de behoefte aan vernieuwing binnen uw bedrijf, waardoor het zinvol is om iemand van buitenaf, met een frisse blik, orde op zake te laten stellen.

 

Maar ook bij tijdelijke uitval van uzelf als ondernemer of een van uw leidinggevenden binnen uw bedrijf, kan het voor de continuïteit van belang zijn, dat u iemand aantrekt, die tijdelijk de taken overneemt.

 

Het is in dat soort situaties noodzakelijk, dat dit wel een persoon is met een brede ervaring, om te zorgen dat het bedrijf zonder haperen doordraait. Iemand, die direct op de zaken inspringt. Lange inwerktijden kunnen hierbij namelijk vertragend werken en de continuïteit in gevaar brengen.

 

Wij beschikken daarvoor over een brede ervaring, omdat wij in het verleden kennis hebben opgedaan in bedrijven en organisaties van diverse aard en kunnen ons daardoor snel inleven in de problematieken van nagenoeg ieder bedrijf.

 

Indien dergelijke zaken bij u aan de orde zijn, neem dan even contact met ons op!