Fiscaal nieuws en tips

  • Met ingang van 2017 gaan de belastingtarieven in de tweede en derde schijf omhoog. Schijf 1 blijft 36,55%, schijf 2 en 3 gaan van 40,4% naar 40,8%. Schijf 4 blijft 52%. De maximale algemene heffingskorting gaat van € 2.242 in 2016 naar € 2.254 in 2017. De maximale arbeidskorting gaat van € 3.103 in 2016 naar € 3.223 in 2017. Ook de ouderenkorting gaat per 1 januari 2017 omhoog. 
  • De Belastingdienst Toeslagen heeft haar toeslagenkaart 2017 gepubliceerd. Hierop is te zien of een inkomen in aanmerking komt voor huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Wij helpen u graag bij het aanvragen en/of berekenen van de diverse Fiscale Toeslagen.
  • De handhaving van de nieuwe wet DBA is weer opgeschort, minimaal tot 1 juli 2018. Deze wet, die in de plaats van de VAR-verklaring is gekomen, heeft zoveel onduidelijkheid teweeg gebracht, dat het uiteindelijke doel voor de zzp-er, wel of geen arbeidsrelatie, meer problemen opleverde dan vooraf verwacht. M.n. grote bedrijven, die veel zzp-ers inhuurden, zijn door de invoering van de nieuwe wet huiverig geworden om nog zzp-ers in te huren, als gevolg van deze onduidelijkheid. In plaats van meer zekerheid voor de (echte) zzp-er heeft deze wet  dus een averechts effect teweeggebracht. Ons advies is, om bij het aangaan van een overeenkomst, wel zoveel mogelijk gebruik te maken van de modelovereenkomsten. 
  • Ondernemers die over een bepaald tijdsvlak te veel of te weinig btw hebben betaald, zijn verplicht tijdig een suppletie-aangifte in te dienen. Dit moet gedaan worden met het suppletie-aangifteformulier op de site van de Belastingdienst! Denk er aan, het niet tijdig indienen van de suppletie-aangifte kan een zware verzuimboete opleveren!
  • Het formulier voor het afgeven van een 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto door IB-ondernemers' is beschikbaar op de site van de Belastingdienst. Ondernemers kunnen daarmee verklaren dat ze met de bestelauto van de zaak geen enkele kilometer privé rijden om zo de bijtelling/onttrekking voor privégebruik te vermijden. Indien deze verklaring niet wordt aangevraagd, dient er een zorgvuldige rittenadministratie te worden bijgehouden.
  • Nog steeds kunt u een aantal zorgkosten aftrekken! ..... Altijd de moeite waard om hier naar te laten kijken.
  • Laat uw Belastingzaken door ons verzorgen. Als Belastingadviseur, kunnen wij véél geld voor u besparen. Wij kunnen het dus niet alleen makkelijker voor u maken, maar....... vaak dus ook leuker!
  • Als u uw aangifte niet tijdig  indient en u heeft geen uitstel aangevraagd, kunt u een behoorlijke boete van de Belastingdienst tegemoet zien. Daarom,..... als het u niet lukt om uw aangifte tijdig vóór 1 mei in te dienen, moet u uitstel aanvragen bij de Belastingdienst voor het indienen van uw aangifte! Als belastingadviseur doen wij al dit automatisch voor u.