Diensten

Fiscale advisering en verzorgen van uw aangiftes

Wij verzorgen voor u de aangiftes inkomstenbelasting en vennoot-schapsbelasting evenals de periodieke aangiftes BTW en loonheffing . Maar ook voor andere belastingen, zoals successiewet (erfenisbelasting), toeslagenwetten,enz., kunt u bij ons terecht. En uiteraard staan wij u bij met allerlei  fiscale adviezen en adviezen op het gebied van sociale wetgeving. 

Financiële advisering

Belangrijk binnen uw onderneming blijven altijd uw financiën. Het is daarom van belang, dat u daarbij voortdurend de vinger aan de pols houdt. Wij kunnen u bij het samenstellen en bewaken van een goede liquiditeitsplanning. waarvan ook uw debiteurenbewaking een belangrijk onderdeel is. Want het is belangrijk, dat er een constante geldstroom binnen uw onderneming plaatsvindt, zodat uw onderneming niet in liquiditeitsproblemen komt. Ook bij gezonde ondernemingen kan dit laatste vaak funest zijn. Vooral ook in tijden van groei!

Ondernemerscoaching

Ondernemers voelen zich vaak heel eenzaam aan de top en vinden het fijn als er een vertrouwenspersoon naast hun staat met wie ze van tijd tot tijd kunnen praten en die hun ook scherp houdt in het focussen en nastreven en bereiken van hun doelen. Wij willen graag die sparringpartner voor de ondernemer zijn! 

Interim management

Bent uzelf (tijdelijk) niet in staat om leiding te geven aan uw onder- neming, of valt een van uw leden van uw management team (tijdelijk) uit, dan kunt een te allen tijde een beroep op ons doen. Wij nemen deze taken dan graag (tijdelijk) op ons. Maar ook als er binnen uw onderneming gere-organiseerd moet worden, kunt u ons inscha-

kelen om orde op zaken te komen stellen.

Verzorgen van uw administratie

Wij kunnen uw volledige admini- stratie verzorgen met volledig geautomatiseerde programmatuur, zoals daar zijn de financiële administratie, projectenadmini-stratie, product-administatie, enz. Maar ook zaken als facturering, debiteurenbewaking enz. kunnen wij voor u verzorgen. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor uw personeels- en loonadministratie, die wij ook volledig geautomati- seerd voor u verzorgen.

Schuldsanering

Zowel voor particulieren als voor bedrijven, die in de financiële problemen komen, kunnen wij begeleiding bieden voor het oplossen van deze problemen. Veelal is schuldsanering dan de enige uitweg om een faillisse-

ment te voorkomen.